Χωρίς Τίτλο - ακρυλικό σε χαρτί, 150x300εκ, 1986

Untitled – acrylic on paper, 150x300cm, 1985

Τρίπτυχο - Ακουαρέλα - 1984

Leave a Reply

Your email address will not be published.