Χωρίς Τίτλο – μελάνι σε χαρτί, 100×210εκ, 1998

Leave a Reply

Your email address will not be published.