Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 280×500εκ, 1997

Leave a Reply

Your email address will not be published.