Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 100×70εκ, 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published.