Χωρίς Τίτλο - Ακουαρέλα, 70x100cm - 1982

Χωρίς τίτλο, ακουαρέλα, 70×100εκ, 1982

Χωρίς τίτλο, ακουαρέλα, 70×100εκ, 1982

Leave a Reply

Your email address will not be published.