Πύλες - Plexiglass, γυαλί, σίδηρος, 35x50x50cm - 2012

Πύλες – plexiglass, γυαλί, σίδηρος, 35x50x50cm, 2012

Πύλες – plexiglass, γυαλί, σίδηρος, 35x50x50cm, 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published.