Χωρίς Τίτλο – μελάνι σε χαρτί, 70×100εκ, 1999

Χωρίς Τίτλο - Ακρυλικό σε χαρτί, 160x300cm, 1982

Leave a Reply

Your email address will not be published.