Χωρίς Τίτλο – μελάνι σε χαρτί, 70×100εκ, 1992

Leave a Reply

Your email address will not be published.