Χωρίς Τίτλο – μελάνι σε χαρτί, 65×60εκ, 1989

Leave a Reply

Your email address will not be published.