Χωρίς Τίτλο – μελάνι σε χαρτί, 50×60εκ, 1990

Leave a Reply

Your email address will not be published.