Χωρίς Τίτλο – μελάνι σε χαρτί, 150×300εκ, 2001

Χωρίς Τίτλο - Ακρυλικό σε χαρτί, 160x300cm, 1982

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.