Χωρίς Τίτλο – μελάνι σε χαρτί, 14×20εκ, 1990

Leave a Reply

Your email address will not be published.