Χωρίς Τίτλο – μελάνι σε χαρτί (λεπτομέρεια), 100×70εκ, 2000-01

Χωρίς Τίτλο - Ακρυλικό σε χαρτί, 160x300cm, 1982

Leave a Reply

Your email address will not be published.