Χωρίς Τίτλο – μελάνι σε παρτιτούρα, 30×42εκ, 1990

Leave a Reply

Your email address will not be published.