Χωρίς Τίτλο – λάδι και σπρέυ σε διαφάνεια, 100×210εκ, 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published.