Χωρίς Τίτλο – κολάζ σε χαρτί, 41×32εκ, 1989

Leave a Reply

Your email address will not be published.