Χωρίς Τίτλο - Κάρβουνο σε χαρτί, 70x100cm - 1982

Χωρίς τίτλο – κάρβουνο σε χαρτί, 70x100cm, 1982

Χωρίς τίτλο – κάρβουνο σε χαρτί, 70x100cm, 1982

Leave a Reply

Your email address will not be published.