Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 70×100εκ,1995

Leave a Reply

Your email address will not be published.