Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 70×100εκ, 1998

Leave a Reply

Your email address will not be published.