Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 70χ100εκ, 1995

Leave a Reply

Your email address will not be published.