Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 62×48εκ, 1992

Leave a Reply

Your email address will not be published.