Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 30×40εκ, 1988

Τρίπτυχο - Ακουαρέλα - 1984

Leave a Reply

Your email address will not be published.