Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 280×400εκ, 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published.