Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 270×220εκ, 1991

Leave a Reply

Your email address will not be published.