Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 215×378εκ, 1987

Τρίπτυχο - Ακουαρέλα - 1984

Leave a Reply

Your email address will not be published.