Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 215×310εκ, 1990

Τρίπτυχο - Ακουαρέλα - 1984

Leave a Reply

Your email address will not be published.