Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 210×560εκ, 1990

Leave a Reply

Your email address will not be published.