Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 210×300εκ, 2001

Χωρίς Τίτλο - Ακρυλικό σε χαρτί, 160x300cm, 1982

Leave a Reply

Your email address will not be published.