Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 200×150εκ, 1989-90

Leave a Reply

Your email address will not be published.