Χωρίς Τίτλο - Ακρυλικό σε χαρτί, 160x300cm, 1982

Χωρίς τίτλο, ακρυλικό σε χαρτί, 160×300εκ, 1982

Χωρίς Τίτλο - Ακρυλικό σε χαρτί, 160x300cm, 1982

Χωρίς τίτλο, ακρυλικό σε χαρτί, 160×300εκ., 1982

Leave a Reply

Your email address will not be published.