Χωρίς Τίτλο - ακρυλικό σε χαρτί, 150x300cm, 1986

Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 150x300cm, 1986

Τρίπτυχο - Ακουαρέλα - 1984

Leave a Reply

Your email address will not be published.