Χωρίς τίτλο - Ακρυλικό σε χαρτί - 150x300cm - 1984

Χωρίς τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 150x300cm, 1984

Χωρίς τίτλο - Ακρυλικό σε χαρτί - 150x300cm - 1984

Χωρίς τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 150x300cm, 1984

Leave a Reply

Your email address will not be published.