Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 150×300εκ, 1997

Leave a Reply

Your email address will not be published.