Χωρίς Τίτλο - ακρυλικό σε χαρτί, 150x300εκ, 1985

Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 150×300εκ, 1985

Τρίπτυχο - Ακουαρέλα - 1984

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.