Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 150χ300εκ, 1993

Leave a Reply

Your email address will not be published.