Χωρίς Τίτλο - ακρυλικό σε χαρτί, 100x70εκ, 1979

Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 100×70εκ, 1979

Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε χαρτί, 100×70εκ, 1979

Leave a Reply

Your email address will not be published.