Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε μουσαμά, 200×450εκ, 2004

Χωρίς Τίτλο - Ακρυλικό σε χαρτί, 160x300cm, 1982

Leave a Reply

Your email address will not be published.