Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό σε καμβά, 250×900εκ, 2008

Χωρίς Τίτλο - Ακρυλικό σε χαρτί, 160x300cm, 1982

Leave a Reply

Your email address will not be published.