Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό και μολύβι σε χαρτί, 47×61εκ, 1997

Leave a Reply

Your email address will not be published.