Χωρίς Τίτλο - ακρυλικό και μελάνι σε χαρτί, 180x100εκ, 1979

Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό και μελάνι σε χαρτί, 180×100εκ, 1979

Leave a Reply

Your email address will not be published.