Χωρίς Τίτλο – ακρυλικό και μελάνι σε χαρτί, 45×64εκ, 2001

Χωρίς Τίτλο - Ακρυλικό σε χαρτί, 160x300cm, 1982

Leave a Reply

Your email address will not be published.