Χωρίς Τίτλο - ακουαρέλα, 70x100cm, 1981

Χωρίς Τίτλο – ακουαρέλα, 70x100cm, 1981

Τρίπτυχο - Ακουαρέλα - 1984

Leave a Reply

Your email address will not be published.