Χίλιες Εικόνες – Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Αθήνα 2012

Χίλιες Εικόνες – Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Αθήνα 2012

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.