Τρίπτυχο - Ακρυλικό σε χαρτί - 1982

Τρίπτυχο – ακρυλικό σε χαρτί, 1982

Τρίπτυχο – ακρυλικό σε χαρτί, 1982

Leave a Reply

Your email address will not be published.