Κιβωτός Πληροφορίας - Plexiglass, μελάνι, σίδηρος, 260x180x180cm - 2010-11

Κιβωτός Πληροφορίας – plexiglass, μελάνι, σίδηρος, 260x180x180cm, 2010-11

Κιβωτός Πληροφορίας - Plexiglass, μελάνι, σίδηρος, 260x180x180cm - 2010-11

Κιβωτός Πληροφορίας – plexiglass, μελάνι, σίδηρος, 260x180x180cm, 2010-11

Leave a Reply

Your email address will not be published.