Γεώργιος Ξένος – Χίλιες Εικόνες
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Αθήνα 2012