Γεώργιος Ξένος
Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, Υπουργείο Παιδείας 2005 -06