Γεωμετρία εν Αναμονή – Το Μαύρο Κουτί της Ανθρωπότητας
Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο Οδού Πειραιώς, Αθήνα 2009
Μουσική Γιώργος Ξένος