• Διερχόμενοι - Εικαστική εγκατάσταση, Πλατεία Φιλελλήνων Ναυπλίου, Ναύπλιο 2018